Afhankelijk van de bestemming van je drukwerk kies je voor de ene of andere soort inkt. Voor inkjetprinten zijn er drie mogelijkheden: inkt op basis van water, op basis van oplosmiddel en UV-inkt.

Op basis van water

Deze soort inkt wordt het meest gebruikt, met als belangrijk voordeel dat deze niet schadelijk is voor mens of milieu. Een nadeel is wel dat het enige tijd duurt voordat het droog is. Het water wordt gebruikt als transporteur van de kleurstof. Als de kleurstof eenmaal is overgebracht, moet het water indampen: dat duurt even. Doordat de inkt water bevat is deze dus ook niet watervast.

Op basis van oplosmiddelen

De oplosmiddelen die gebruikt worden, zijn vaak schadelijk en hebben een sterke geur. Deze oplosmiddelen worden solventen genoemd en deze solvent-inkten zijn grofweg in drie groepen te verdelen. Deze indeling wordt gemaakt op basis van hoe schadelijk de stoffen in de solvent-inkt zijn.

Eco-Solvent

Deze inkten zijn het minst schadelijk. Het voordeel is dat de inkt veel sneller droog is dan inkten op basis van water. Daarnaast kunnen ze makkelijker doordringen in een materiaal, waardoor de hechting veel beter is. Je kan het hierdoor ook op verschillende materialen printen.

Milde-Solvent

Dit zijn de inkten de behoren tot de middelste van de schadelijke categorieën. Deze inkten gaan chemische verbindingen aan met het substraat, maar bevatten geen schadelijke stoffen. Hierdoor zijn ze net wat minder schadelijk dan ware-solventen.

Ware-solvent

Deze categorie is het meest schadelijk. De inkt hecht aan de ondergrond door chemische verbindingen aan te gaan. Hierdoor ontstaan duurzame afdrukken, maar het substraat kan onherstelbaar aangetast worden. Ware-solvent wordt alleen door grotere (industriële) bedrijven gebruikt. Alle schadelijke stoffen die vrijkomen bij het aanbrengen, worden dan in de fabriek weggefilterd.

UV-inkten

Deze inkt hard uit nadat deze is blootgesteld aan UV-straling, bijvoorbeeld uit zonlicht. Deze inkten zijn zeer duurzaam, maar kan je alleen aanbrengen op een vlakke ondergrond.

Wil u meer weten over drukwerkopdrachten? Of heeft u een drukwerkopdracht maar weet u niet precies hoe het uitgevoerd moet worden? Neem contact met ons op!